[Magazine] Các công trình tiêu biểu của ngành Dầu khí được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KHCN

08:44 | 18/05/2024
Lượt xem: 463

Với đặc thù là ngành công nghiệp nhiểu rủi ro và yêu cầu kỹ thuật cao, ngành Dầu khí đặc biệt chú trọng nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Bình luận, Hỏi đáp