Tin tập đoàn

  • Trang chủ
  • Tin tập đoàn

Petrovietnam triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42, 43, 45-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII

03:07 | 06/03/2024
Lượt xem: 463

Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong các Nghị quyết số 42, 43, 45 sát với thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn và các đơn vị, đoàn thể; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Tập đoàn và các đơn vị trong thời kỳ mới.

Ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (gọi tắt là Nghị quyết số 42, 43, 45). Thực hiện Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 42, 43, 45 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) đã nhanh chóng đề ra Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết với các yêu cầu, mục tiêu triển khai cụ thể.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Kỳ họp chuyên đề), ngày 22/2/2024.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc Tập đoàn được chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vai trò, tầm quan trọng của các Nghị quyết số 42, 43, 45; cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong các Nghị quyết số 42, 43, 45 sát với thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn và các đơn vị, đoàn thể; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Tập đoàn và các đơn vị trong thời kỳ mới.

Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới theo yêu cầu đề ra của Nghị quyết số 42, toàn Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đề ra hàng loạt mục tiêu cụ thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu đến năm 2030. Trong đó, bao gồm bảo đảm 100% người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn được đóng bảo hiểm xã hội; trên 95% người lao động được quản lý sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ; tỷ lệ người lao động trong doanh nghiệp mất việc làm dưới 1%; trên 95% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ với người lao động và thỏa ước lao động tập thể. Các hoạt động an sinh xã hội phấn đấu tối thiểu đạt 500 tỷ đồng/năm; 100% người lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo về vật chất, tinh thần.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp Tập đoàn trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết 42, 43, 45, tại Kỳ họp chuyên đề của BCH Đảng bộ Tập đoàn

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Tập đoàn, trước hết là người đứng đầu được yêu cầu có trách nhiệm quan tâm đến việc đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo, thu hút nhân tài, nhân lực công nghệ cao, công nghệ mới, năng lượng mới đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn. Các cấp ủy phải làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Luật Lao động và Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi hơn đối với người lao động; cũng như thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực có nguy cơ cao, trong các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Mỗi đơn vị đều phải đảm bảo để người lao động được đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; giải quyết tình trạng nợ lương, bảo hiểm ở các doanh nghiệp khó khăn không thuộc quyền chi phối của Tập đoàn.

Chương trình hành động được đề ra cũng bao gồm việc các đơn vị cần thực hiện tốt trách nhiệm đối với xã hội, tham gia hỗ trợ người dân các vùng thiên tai, dịch bệnh, các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; thực hiện công tác an sinh xã hội triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại nơi có hoạt động dầu khí và địa phương khó khăn trong cả nước; tham gia các chương trình giảm nghèo bền vững, chăm lo đối với người có công với cách mạng, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”…

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Ban, ngành Trung ương, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Ban, ngành Trung ương, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy tinh thần: “Một đội ngũ – Một mục tiêu”, với sự vào cuộc đồng bộ, đồng hành của cả hệ thống chính trị, toàn Tập đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong những năm gần đây luôn thực hiện tốt công tác tái tạo văn hóa - nâng tầm Văn hóa Petrovietnam, tạo sự đoàn kết trong toàn hệ thống, thể hiện thông qua chỉ tiêu: hoàn thành thực hiện nhiệm vụ chính trị (kết quả sản xuất kinh doanh); kết quả tín nhiệm người đứng đầu; giảm tỷ lệ, tiến đến chấm dứt đơn thư hằng năm; cùng với đó là đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống; tiếp tục thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Cùng với đó, để công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 43 được xuyên suốt và hiệu quả, toàn Đảng bộ Tập đoàn cũng như Đảng bộ trực thuộc sẽ tiếp tục triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP; tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế công tác dân vận; coi trọng công tác tư tưởng, công tác dân vận trong doanh nghiệp. Công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân/người lao động được yêu cầu đặc biệt chú trọng, không để đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp.

Đảng ủy Tập đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở do Đảng ủy Tập đoàn tổ chức.

Cấp ủy các cấp duy trì làm việc định kỳ với các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh) về thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Ngoài ra, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể cũng được quán triệt nhằm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, đáp ứng yêu cầu của công tác đảng, đoàn thể trong giai đoạn mới. Từ lực lượng nòng cốt này sẽ có sự đổi mới các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị như thi đua lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, về đích trước, phong trào thi đua “dân vận khéo” và xây dựng văn hóa doanh nghiệp; định kỳ sơ kết, tổng kết, tuyên dương, tôn vinh các mô hình tốt, cách làm hay và nhân rộng các điển hình tiến tiến.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới

Để tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới theo yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 45, Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị ban hành các tiêu chí thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, nhất là trí thức trẻ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, năng lượng mới, hiến kế, đóng góp các ý kiến xây dựng đơn vị, Tập đoàn; bên cạnh đó, cũng cần đặc biệt quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho trí thức trẻ, nữ, công tác tại vùng sâu, vùng xa, trên biển, tàu thuyền,...

Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo Ban Quản trị nguồn nhân lực phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn xây dựng Đề án phát triển nguồn cán bộ trẻ, trí thức trẻ, tạo nguồn dự bị quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp; qua đó phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của trí thức theo hướng bảo đảm hoạt động công bằng, khách quan, cạnh tranh lành mạnh, tích cực; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần cống hiến, trách nhiệm, lòng tự trọng, tự tôn, ý chí, khát vọng của đội ngũ trí thức trong đơn vị. Ngoài ra, việc phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng, chuyển đổi số/ trí tuệ nhân tạo; tiến tới hoàn chỉnh, đồng bộ cẩm nang tri thức Ngành cũng được Đảng ủy Tập đoàn chú trọng.

Petrovietnam quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2024

Người lao động dầu khí trên giàn Sư Tử Vàng CPP.

Theo chương trình hành động, Đảng ủy các cấp cũng sẽ thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng, tôn trọng ý kiến, sự sáng tạo, dân chủ, lắng nghe phản biện của đội ngũ trí thức trong đơn vị; xây dựng đơn vị học tập, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài; thúc đẩy liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa trí thức và với người lao động trong đơn vị, giữa đơn vị và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến trong và ngoài nước. Đặc biệt, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Viện Dầu khí Việt Nam, các đơn vị đào tạo trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và các chức danh khoa học bảo đảm tiêu chuẩn của Nhà nước phù hợp với Đề án và quá trình tái cơ cấu Tập đoàn; phát triển Viện Dầu khí Việt Nam thành Viện nghiên cứu phát triển, ươm mầm trí thức ngành Dầu khí./.

Thành Công

Bình luận
Họ và tên
Email
Mã xác nhận
Gửi bình luận