CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Petrovietnam, Số 18 Láng Hạ, Hà Nội.

Bản tin pháp luật số 33 – 19/8/2015
Bản tin pháp luật số 33 – 19/8/2015

Nghị quyết của Chính phủ về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư; Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư; Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước; Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Quy trình thủ tục hải quan mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 26 – 13/05/2015
Bản tin pháp luật Số 26 – 13/05/2015

Nghị định về quy hoạch xây dựng; Hướng dẫn mới về hồ sơ mời thầu xây lắp; Bàn giao, tiếp nhân, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Sửa đổi mức thuế bảo vệ môi trường; Quy chế tham vấn hải quan - doanh nghiệp; Quy định về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; Quy định về chế độ ưu đãi cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật số 44 – 23/12/2015
Bản tin pháp luật số 44 – 23/12/2015

Thông tư của Bộ KHĐT quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định trong tổ chức lựa chọn nhà thầu; Nghị định của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Các thông tư mới của Bộ Tài chính về thuế tiêu thụ đặc biệt; biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2016; phí làm căn cước...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật  Số 38 – 9/10/2015
Bản tin pháp luật Số 38 – 9/10/2015

Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài; Nghị định quy định về giám sát, đánh giá đầu tư; Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước, tài chính, đánh giá hiệu quả và công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn nhà nước; Thông tư hướng dẫn về giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ; Thông tư về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 22 - 05/01/2015
Bản tin pháp luật Số 22 - 05/01/2015

CÁC LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TRONG NĂM 2015: Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước; Luật Đầu tư; Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Căn cước công dân (hiệu lực từ 01/01/2016); Luật Hộ tịch (hiệu lực từ 01/01/2016);

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 25 – 16/4/2015
Bản tin pháp luật Số 25 – 16/4/2015

Quy định sửa đổi, bổ sung về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Quy định về quỹ tín dụng nhân dân; Quy định về việc tiền thuê mặt nước, mặt biển đối với khai thác dầu khí; Một số văn bản về thuế, lệ phí liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn;...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật số 30 – 9/7/2015
Bản tin pháp luật số 30 – 9/7/2015

Những nội dung mới của Luật Đầu tư năm 2014; Những điểm mới của Luật Doanh 6 nghiệp năm 2014; Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2014; Các Luật được Kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khóa 13 thông qua; Quyết định số 1011/2015/QĐ- TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012-2015...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật số 31
Bản tin pháp luật số 31

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 13 Luật, Pháp lệnh và Nghị quyết: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật thú y; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật tổ chức Chính phủ; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật kiểm toán nhà nước; Luật tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật ngân sách nhà nước; Pháp lệnh Cảnh sát môi trường; và Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động. Trong số này xin giới thiệu một số điểm mới của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 19 - 12/11/2014
Bản tin pháp luật Số 19 - 12/11/2014

An toàn – Môi trường: Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa của thuyền. , Quy định về kiểm tra an toàn công-te-nơ được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam , Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy , Thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Kinh doanh – Thương mại: Cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu , Chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ

15/01/2015 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 18 - 19/9/2014
Bản tin pháp luật Số 18 - 19/9/2014

Tài chính – Doanh nghiệp: Quyết định về thoái vốn của DNNN , Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm , Hướng dẫn về hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng (TCTD) chi nhánh ngân hàng nước ngoài , Hỗ trợ thuế cho DN khó khăn , Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế nhà thầu nước ngoài , Hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản , Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt trong xử phạt vi phạm hành chính. Kinh doanh – Thương mại: Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu , Nghị định về điều kiện kinh

15/01/2015 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 17 - 14/8/2014
Bản tin pháp luật Số 17 - 14/8/2014

Thương mại: Tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy địnhcủa pháp luật cạnh tranh. Lao động: Quy định về cho thuê lại lao động , Tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. An toàn môi trường: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy , Nghị định mới về thoát nước và xử lý nước thải

15/01/2015 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật số 5 - 08/04/2014
Bản tin pháp luật số 5 - 08/04/2014

Chính sách:Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối, Quy chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, Kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương, Xúc tiến phát triển thị trường ngành công nghiệp hỗ trợ. Tài chính – ngân hàng: Quy trình phối hợp thu ngân sách giữa NHNN-TCT-TCHQ và các ngân hàng, Hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, Lãi suất cho vay ngắn hạn ...

14/01/2015 Xem thêm >>