CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6       Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6
Bản tin pháp luật Số 21 - 12/12/2014
Bản tin pháp luật Số 21 - 12/12/2014

Chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp Nhà nước; Quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; Ban hành điều lệ trường đại học; Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia; Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 34 – 31/8/2015
Bản tin pháp luật Số 34 – 31/8/2015

Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ; Hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp mới và phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp; Quy định về thời giờ làm việc, thời trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển; Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 20 - 27/11/2014
Bản tin pháp luật Số 20 - 27/11/2014

Chính sách tinh giản biên chế; Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp; Thủ tục đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển; Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải;

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 27 – 26/05/2015
Bản tin pháp luật Số 27 – 26/05/2015

Quyết định về điều kiện cấp giấy phép đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động; Thông tư của Bộ LĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang bàng lương, phụ cấp… của người lao động trong công ty TNHH 1 TV do nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư của Bộ Tài chính về áp dụng ưu tiên trong thực hiện thù tục xuất nhập khẩu; Thông tư số 78/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/05/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 29 – 26/6/2015
Bản tin pháp luật Số 29 – 26/6/2015

Thông tư số 12/2015/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 12/06/2015, quy định áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động một số mặt hàng thép; Thông tư số 89/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 11/06/2015 hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia; Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 24 – 01/4/2015
Bản tin pháp luật Số 24 – 01/4/2015

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Quy định về tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đối tác công tư; Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật số 36 – 18/9/2015
Bản tin pháp luật số 36 – 18/9/2015

Nghị định quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ; Thông tư liên tịch (Bộ Tài chính và Bộ KHĐT) quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bán cổ phần theo lô...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật số 35 – 9/9/2015
Bản tin pháp luật số 35 – 9/9/2015

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học; Thông tư quy định việc thực hiện thí điểm doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN; Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới; Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 23 – 06/02/2015
Bản tin pháp luật Số 23 – 06/02/2015

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Một số quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động; Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước; Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí; Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường; Hướng dẫn giao dịch tài chính bằng tiền mặt;...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật  Số 37 – 29/9/2015
Bản tin pháp luật Số 37 – 29/9/2015

Nghị định quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định quy định bổ sung những hành vi và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật số 32 – 5/8/2015
Bản tin pháp luật số 32 – 5/8/2015

Thông tư của Bộ KHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao Thông tư của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin Pháp luật -  Số Chuyên đề: HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM (9-11-2015)
Bản tin Pháp luật - Số Chuyên đề: HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM (9-11-2015)

Thực hiện Kế hoạch của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11-2015, Bản tin Pháp luật số 42 của Ban Pháp chế Tập đoàn ra số chuyên đề giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật số 40 – 29/10/2015
Bản tin pháp luật số 40 – 29/10/2015

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật dầu khí; Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại công ty TNHHNN 1TV mà nhà nước nắm 100% vốn điều lệ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới...

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật Số 28 – 05/06/2015
Bản tin pháp luật Số 28 – 05/06/2015

Thông tư số 06/2015/TT-NHNN quy định về chuyển tiếp đối với trường hợp số hữu cổ phần vượt quá giới hạn cho phép; Thông tư Liên Bộ về chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường; Nghị định số 53/2015/NĐ-CP về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật Nghị định số 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý.

10/12/2018 Xem thêm >>
Bản tin pháp luật số 33 – 19/8/2015
Bản tin pháp luật số 33 – 19/8/2015

Nghị quyết của Chính phủ về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư; Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư; Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước; Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Quy trình thủ tục hải quan mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...

10/12/2018 Xem thêm >>