CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6       Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6
Đảng bộ KVT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Đảng bộ KVT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Vừa qua, tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, Đảng bộ Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá cán bộ và Tổng kết công tác Đảng năm 2018.

20/12/2018 Xem thêm >>
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp Công đoàn Hóa chất Dầu khí Hàn Quốc
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp Công đoàn Hóa chất Dầu khí Hàn Quốc

Chiều 18/12, nằm trong chương trình hợp tác giữa Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) và Công đoàn Hóa chất Dầu khí Hàn Quốc, đoàn đại biểu của Công đoàn Hóa chất - ngành Dầu khí Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo CĐ DKVN.

19/12/2018 Xem thêm >>
Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Thực hiện cải cách chính sách BHXH
Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Thực hiện cải cách chính sách BHXH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã ban hành kế hoạch hành động, nhằm bảo đảm lợi ích của người lao động, góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

14/12/2018 Xem thêm >>