CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Petrovietnam, Số 18 Láng Hạ, Hà Nội.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí của Công ty TNHHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm nhiên liệu giữa PVN và NSRP.

 

TẦM NHÌN

Là thương hiệu quốc gia và đại diện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Đơn vị điều phối xăng dầu số 1 Việt Nam và hàng đầu khu vực.

 

SỨ MỆNH

Cung cấp xăng dầu chất lượng tốt với giá cả ổn định, mang lại lơi ích bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng.