CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Đại hội Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028       Chào mừng Đại hội Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bản tin pháp luật số 32 – 5/8/2015

Thông tư của Bộ KHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao Thông tư của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

1 - Pháp luật về đấu thầu

- Thông tư của Bộ KHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá: Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2015/TT- BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá, có hiệu lực từ ngày 01/8/2015 và thay thế Thông tư 05/2010/TT-BKH.

2 - Pháp luật về doanh nghiệp, thuế, tài chính, môi trường

- Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao: Ngày 15/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ- TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2015.
 
- Thông tư của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp: Ngày 22/6/2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ- CP và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Thông tư về thuế. Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi. 

- Thông tư của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện: Ngày 23/6/2015 Bộ Công Thương Ban hành Thông tư số 21/2015/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, sửa đổi, bổ sung Điều 68 Thông tư số 30/2014/TT- BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

- Thông tư của Bộ TNMT quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Ngày 30/6/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường  ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 17/8/2015 và thay thế Thông tư số 08/2009/TT- BTNMT và Thông tư số 48/2011/TT- BTNMT.

3 - Một số điều nên biết
 
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ: Ngày 10/07/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2015. 

- Thông tư của Bộ GTVT về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Viên về giao thông đường bộ cấp: Ngày 6/7/2015 Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 29/2015/TT- BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp và việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 (gọi tắt là Công ước Viên) cấp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2015. 

Xem chi tiết: Ban tin phap luat so 32.pdf

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III23030
Xăng E5 RON 92-II22020
Dầu DO 0,05S-II19300
Dầu KO19460
Giá từ 15:00 ngày 21/03/2023
GIÁ DẦU THẾ GIỚI