CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6       Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6

Bản tin pháp luật Số 27 – 26/05/2015

Quyết định về điều kiện cấp giấy phép đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động; Thông tư của Bộ LĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang bàng lương, phụ cấp… của người lao động trong công ty TNHH 1 TV do nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư của Bộ Tài chính về áp dụng ưu tiên trong thực hiện thù tục xuất nhập khẩu; Thông tư số 78/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/05/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu...

Các văn bản pháp luật trong Bản tin:

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải có vốn pháp định 2 tỷ đồng: Quyết định số 629/QĐ-LĐTBXH quy định điều kiện đối với doanh nghiệp (DN) xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Mức lương của Người lao động trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu: Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động (NLĐ) trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Doanh nghiệp đạt kinh ngạch XNK từ 100 triệu USD/Năm được ưu tiên về hải quan: Thông tư số 72/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/05/2015 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu Diesel Con 10%: Thông tư số 78/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/05/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Công trình xây dựng phải bảo hành tối thiểu 12 tháng: Ngày 12/05/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Danh mục các Luật và Pháp lệnh có và hết hiệu lực (Trong tháng 5/2015).

Xem chi tiết: Ban tin phap luat so 27.pdf

 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III25740
Xăng E5 RON 92-II24190
Dầu DO 0,05S-II23590
Dầu KO23810
Dầu FO 3,5%S17840
Giá từ 16:00 ngày 21/09/2023
GIÁ DẦU THẾ GIỚI