CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Petrovietnam, Số 18 Láng Hạ, Hà Nội.

Chủ động, linh hoạt ứng phó với “khủng hoảng kép”: PVN báo lãi hơn 10 ngàn tỷ, nộp ngân sách Nhà nước hơn 38 ngàn tỷ đồng

7 tháng đầu năm 2020, trong khi các Tập đoàn, Công ty dầu khí hàng đầu thế giới lâm cảnh thua lỗ từ 1,6 – 21 tỷ USD, buộc phải giảm quy mô hoạt động, cắt giảm nhân sự... thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả Gói giải pháp ứng phó với “khủng hoảng kép”, vẫn giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược như khí, điện, đạm, xăng dầu... cho nền kinh tế, đạt lợi nhuận hơn 10 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 38 ngàn tỷ đồng.

Sáng 7/8, Tổng giám đốc Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN) đã Giao ban trực tuyến vi Tổng giám đốc các đơn v thành viên PVN v kết qu SXKD 7 tháng đầu năm 2020, đề ra các nhim v và gii pháp 5 tháng cui năm 2020.

Nhng gam sáng trong bc tranh ti màu

Phát biu ti bui Giao ban, Tng giám đốc Lê Mnh Hùng cho hay, tháng 7 tiếp tc là mt tháng không bình yên ca nn kinh tế thế gii khi dch bnh Covid-19 tiếp tc din biến phc tp. Nhiu quc gia như  M, n Độ, Nht Bn, Trung Quc, Hng Kông, Brazil ghi nhn thêm k lc s ca nhim mi, s ca t vong. Cùng vi đó, mi quan h gia M - Trung căng thng hơn bng vic đóng ca mt s Tr s Lãnh s quán ti hai nước. Trong bc tranh kinh tế thế gii vô cùng m đạm, mà ni bt là ngành công nghip du khí thế gii suy thoái trm trng đúng như d báo. Kết qu hot động ca mt s Tp đoàn/Công ty du khí hàng đầu thế gii trong quý II/2020 đều suy gim nng n hơn so vi quý I/2020.

 Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng phát biểu

Trong nước, dch bnh bùng phát tr li khiến nn kinh tế tiếp tc chu nhng tác động ln. Sn xut công nghip tiếp tc gp khó khăn, tính chung 7 tháng, ch s sn xut công nghip tăng 2,6%, là mc tăng thp nht trong nhiu năm qua; s doanh nghip thành lp mi gim; tăng trưởng tín dng thp, ngun vn ngân hàng dư tha, hot động doanh nghip chưa phc hi, gp nhiu khó khăn đặc bit là vn đề th trường tiêu thụ… Giá dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp, trung bình tháng 7/2020 là 40,2 USD/thùng và 7 tháng đầu năm là 44 USD/thùng, trong khi giá kế hoạch là 60 USD/thùng.

“Mc dù trong bi cnh m đạm chung ca nn kinh tế nhiu nước trên thế gii, đặc bit là s suy gim nng n ca ngành công nghip du khí toàn cu, nhưng nh kp thi xây dng và thc hin 5 nhóm gii pháp tng th, chi tiết cho 5 lĩnh vc hot động và trng tâm cho 3 lĩnh vc chu nh hưởng nng n nht, tình hình SXKD ca PVN đã có nhng đim sáng so vi nhiu Tp đoàn/Công ty Du khí hàng đầu thế gii” – Tng giám đốc Lê Mnh Hùng nhn mnh.

C th, tng sn lượng khai thác quy du tháng 7 đạt 1,78 triu tn quy du, vượt 12% kế hoch tháng, tính chung 7 tháng đạt 12,52 triu tn quy du, vượt 625 nghìn tn quy du (vượt 5,3%) kế hoch 7 tháng và bng 61,5% kế hoch năm.

Sn xut đin tháng 7 đạt 1,85 t kWh, vượt 2,7% kế hoch tháng; tính chung 7 tháng đạt 12,75 t kWh, bng 99,3% kế hoch 7 tháng và bng 59% kế hoch năm.

Sn xut đạm tháng 7 đạt 153 nghìn tn, vượt 6,4% kế hoch tháng, tính chung 7 tháng đạt 1,06 triu tn, vượt 66 nghìn tn (vượt 6,7%) kế hoch 7 tháng và bng 67,7% kế hoch năm.

Sn xut xăng du toàn Tp đoàn tháng 7 đạt 969,2 nghìn tn, bng 87,6% kế hoch tháng; tính chung 7 tháng đạt 7,37 triu tn, bng 95% kế hoch 7 tháng và bng 62,4% kế hoch năm.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến phía Nam

Đim sáng trong công tác đầu tư ca Tp đoàn trong tháng 7/2020 phi k đến trong lĩnh vc Thăm dò khai thác là khng định được tr lượng ln du khí ti Lô 114. S kin này được đánh giá s m ra cơ hi thu hút đầu tư và phát trin Tp đoàn trong các lĩnh vc t Khai thác, chế biến, công nghip đin khí, đến dch v du khí trong giai đon ti.

Mt đim sáng na trong lĩnh vc Công nghip đin là ngày 10/7/2020 đã đóng đin thành công Sân phân phi Trung tâm nhit đin Sông Hu, ký hp đồng thuê qun lý vn hành vi Tng Công ty Truyn ti đin Vit Nam (EVNNPT) và ngày 28/7/2020, đã đốt la ln đầu bng du thành công T máy s 1 D án NMNĐ Sông Hu 1.

Vi nhng kết qu kh quan t sn xut kinh doanh, mc dù giá du trung bình 7 tháng đầu năm 2020 ca Tp đoàn là 44 USD/thùng, bng 73% giá du kế hoch năm 2020 (60 USD/thùng), nhưng kết qu tài chính ca PVN có nhiu kết qu tích cc. Doanh thu toàn Tp đoàn trong 7 tháng đầu năm đạt 327.798 t đồng; Np ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm đạt 38.731 t đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 ngàn tỷ đồng...

Điểm cầu tại Vietsovpetro

được nhng kết qu trên là nh hot động khai thác du, khai thác khí được ti ưu mc phù hp vi điu kin k thut đồng thi gim ti đa thit hi v kinh tế khi giá du gim sâu; Tt c các đơn v trong Tp đoàn đều gi được nhp độ sn xut kinh doanh bình thường. Các đơn v sn xut như VSP, PVEP, Rusvietpetro, Bin Đông POC, PVGAS, BSR, PVFCCo, PVCFC hoàn thành và hoàn thành vượt mc kế hoch các ch tiêu sn lượng sn xut.

Bên cnh đó, dòng tin ca Tp đoàn và các đơn v thành viên đảm bo tính thanh khon thông sut, n định, góp phn quan trng cho hot động sn xut kinh doanh gi được nhp độ phát trin, công tác đầu tư ca Tp đoàn được kim soát theo tiến độ và kế hoch đề ra.

Công tác qun tr đã có nhiu chuyn biến tích cc, đã hoàn thành và chính thc ban hành B quy chế qun tr dưới dng E-Book áp dng thc hin t ngày 01/7/2020– Đây là du mc rt quan trng trong quá trình cng c các yếu t mang tính nn tng trong qun tr doanh nghip, to điu kin thun li cho b máy Công ty M và người đại din vn ti các đơn v thành viên trin khai công vic mt cách chun mc, đảm bo tiến độ, góp phn nâng cao cht lượng, hiu qu hot động ca Công ty m - PVN cũng như các đơn v thành viên Tp đoàn.

Cùng vi đó vic tiết gim chi phí thc hin nghiêm túc. Trong tháng 7 đã thc hin tiết gim 917 t đồng, tính chung 7 tháng đã thc hin tiết gim 5.624 t đồng, đạt 60,4% so vi kế hoch tiết gim Tp đoàn phê duyt.

Không ngng n lc đối phó vi khng hong “kép”

Đại dch Covid-19 được d báo tiếp tc din biến phc tp khiến nn kinh tế toàn cu càng chìm sâu vào suy thoái. Các bin pháp giãn cách xã hi, đóng ca biên gii s tiếp tc gây nh hưởng đến hot động xut nhp khu ca Vit Nam vi các đối tác có quan h thương mi ln vi Vit Nam như M, EU, Nht Bn, Hàn Quc trong thi gian ti, đặc bit là nhng nước đang chu tác động mnh m bi dch Covid-19 như M và Châu Âu. D báo ca nhiu t chc năng lượng/tài chính uy tín trên thế gii v giá du năm 2020 và 2021 tiếp tc duy trì mc thp (đạt khong 40 USD/thùng, kh năng đạt mc 50 USD/thùng là rt khó xy ra), nhu cu tiêu th khí, phân bón, đin chưa có du hiu phc hi...

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tái bùng phát ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế Việt Nam và hoạt động của Tập đoàn, Tng giám đốc Lê Mnh Hùng nhn định, hot động sn xut kinh doanh và đầu tư ca Tp đoàn trong năm 2020, 2021 s tiếp tc đối mt vi nhiu thách thc. Do đó, từ kinh nghiệm ứng phó với tác động kép trong thời gian qua, những tháng còn li ca năm 2020, PVN cn tiếp tc thc hin đồng b, có hiu qu các gii pháp đã xây dng, thường xuyên cp nht để có nhng gii pháp ti ưu nht phù hp vi tình hình thc tế.

“Trong khó khăn càng cần cố gắng, nỗ lực cao, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro, phn đấu hoàn thành toàn din các ch tiêu kế hoch sn xut năm 2020” – Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Theo Minh Loan - Hin Anh/Petrotimes.vn

Trước diễn biến của dịch Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng từ ngày 25/7/2020, Tổng giám đốc đã ban hành Chỉ thị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với tác động của dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn tái diễn; đồng thời tổ chức họp ngay, rà soát, cập nhật giải pháp với một số đơn vị thành viên Tập đoàn - những đơn vị được dự báo sẽ chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19.