CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Petrovietnam, Số 18 Láng Hạ, Hà Nội.

Bản tin pháp luật Số 21 - 12/12/2014

Chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp Nhà nước; Quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; Ban hành điều lệ trường đại học; Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia; Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

Các văn bản pháp luật trong Bản tin:

 

Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp Nhà nước

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Thông tư số 38/2014/TT-NHNN ngày 08/12/2014 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam

Thông tư số 44/2014/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 28/11/2014 quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Quyết định 70/2014/QĐ-TTg và Đính chính về Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Xem bản tin chi tiết: Ban tin phap luat so 21 12.12.2014.pdf

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III29980
Xăng E5 RON 92-II28950
Dầu DO 0,05S-II26650
Dầu KO25160
Giá từ 15:00 ngày 11/05/2022
GIÁ DẦU THẾ GIỚI