CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Đại hội Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028       Chào mừng Đại hội Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bản tin pháp luật Số 23 – 06/02/2015

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Một số quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động; Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước; Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí; Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường; Hướng dẫn giao dịch tài chính bằng tiền mặt;...

Các văn bản pháp luật trong Bản tin:

Nghị định số 06/2015/NĐ-CP quy định về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Nghị định số 128/2014/NĐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2014;

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Điều 1 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20/01/2015 quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí;

Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường;

Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt;

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, thông tin có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

 Xem bản tin chi tiết: Ban tin phap luat so 23 06.02.2015.pdf

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III23030
Xăng E5 RON 92-II22020
Dầu DO 0,05S-II19300
Dầu KO19460
Giá từ 15:00 ngày 21/03/2023
GIÁ DẦU THẾ GIỚI