CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6       Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6

Bản tin pháp luật Số 24 – 01/4/2015

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Quy định về tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đối tác công tư; Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn...

Các văn bản pháp luật trong Bản tin:

 Nghị định 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Nghị định 30/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành Ngày 17/03/2015 hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Quy định về tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đối tác công tư.

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 14/02/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2015.

Nghị định số 18/2015/NĐ-CPdo Chính phủ ban hành ngày 14/02/2015, quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường (BVMT), đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định số 19/2015/NĐ-CPdo Chính phủ ban hành ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Xem bản tin chi tiết: Ban tin PL so 24_01042015.pdf

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III22320
Xăng E5 RON 92-II21290
Dầu DO 0,05S-II19720
Dầu KO20920
Giá từ 15:00 ngày 07/12/2023
GIÁ DẦU THẾ GIỚI