CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6       Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6

Bản tin pháp luật số 35 – 9/9/2015

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học; Thông tư quy định việc thực hiện thí điểm doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN; Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới; Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung...

1 - Pháp luật về doanh nghiệp & thương mại

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học: Ngày 31/8/2015 Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học để thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

- Thông tư quy định việc thực hiện thí điểm doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN: Ngày 20/8/2015 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BCT quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN cụ thể hóa Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ ngày 12/3/2015 về cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); thực hiện khai báo C/O điện tử và kết nối vào Cổng thông tin một cửa quốc gia…

- Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới: Theo Thông tư số 11/2015/TT-NHNN ngày 20/08/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định
số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ, tổ chức tín dụng có thể thỏa thuận với công ty nông, lâm nghiệp để chuyển nợ vay thành vốn góp hoặc vốn góp cổ phần (đối với công ty nông, lâm nghiệp cổ phần hóa). 

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung: Ngày 20/08/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 15/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, trong đó có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

2 - Pháp luật về lao động & bảo hiểm xã hội

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Thông tư sửa đổi bổ sung hướng dẫn về bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện: Thông tư số 130/2015/TT-BTC ngày 25/08/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT- BTC ngày 20/08/2013 hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện, trong đó quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài được rút trước tài khoản bảo hiểm hưu trí. 

3 - Hành chính, quốc phòng, an ninh

Nghị định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Việt Nam: Ngày 8/9/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Việt Nam. Nghị định cụ thể hóa các quy định của Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cư trú năm 2013, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 và một số văn bản pháp luật khác về biên giới... 


Xem chi tiết: Ban tin phap luat so 35.pdf

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III25740
Xăng E5 RON 92-II24190
Dầu DO 0,05S-II23590
Dầu KO23810
Dầu FO 3,5%S17840
Giá từ 16:00 ngày 21/09/2023
GIÁ DẦU THẾ GIỚI