CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6       Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6

Bản tin pháp luật số 36 – 18/9/2015

Nghị định quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ; Thông tư liên tịch (Bộ Tài chính và Bộ KHĐT) quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bán cổ phần theo lô...

1 - Pháp luật về đầu tư & đấu thầu

- Nghị định quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm: Ngày 10/9/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của quốc gia, Bộ, ngành trung ương và địa phương. Nghị định này là bước triển khai cụ thể hóa Luật Đầu tư công năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015.

- Thông tư liên tịch (Bộ Tài chính và Bộ KHĐT) quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng: Ngày 8/9/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC và Thông tư 17/2010/TT-BKH.

2 - Pháp luật về doanh nghiệp

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bán cổ phần theo lô : Để thúc đẩy cổ phần hóa/thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình đặt ra, ngày 15/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 41/2015/QĐ-TTg về bán cổ phần theo lô, có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

- Thông tư về trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH 1TV Nhà nước và Công ty con của công ty TNHH 1TV Nhà nước: Thông tư số 129/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 24/8/2015 hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH 1TV Nhà nước và Công ty con của công ty TNHH 1TV Nhà nước. Thông tư 129/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2015 và bãi bỏ Thông tư 38/2005/TT-BTC.

3 - Pháp luật về kinh doanh bất động sản

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản năm 2014: Ngày 10/09/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Xem chi tiết: Ban tin phap luat so 36.pdf

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III25740
Xăng E5 RON 92-II24190
Dầu DO 0,05S-II23590
Dầu KO23810
Dầu FO 3,5%S17840
Giá từ 16:00 ngày 21/09/2023
GIÁ DẦU THẾ GIỚI