CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6       Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6

Bản tin pháp luật Số 28 – 05/06/2015

Thông tư số 06/2015/TT-NHNN quy định về chuyển tiếp đối với trường hợp số hữu cổ phần vượt quá giới hạn cho phép; Thông tư Liên Bộ về chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường; Nghị định số 53/2015/NĐ-CP về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật Nghị định số 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý.

Các văn bản pháp luật trong Bản tin:

Quy định về chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn cho phép: Thông tư số 06/2015/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 01/6/2015 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng.

Chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường: Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP do Liên Bộ Tài chính – Công Thương – Công an – Quốc phòng ban hành ngày 8/5/2015 quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức: Nghị định số 53/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

Quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật: Nghị định số 52/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/05/2015 quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Quy định về cấp ý kiến pháp lý: Nghị định số 51/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/5/2015 quy định về việc cấp ý kiến pháp lý do Bộ Tư pháp cấp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Danh mục các luật có và hết hiệu lực (Từ cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2015).

Xem chi tiết: Ban tin phap luat so 28.pdf


 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III25740
Xăng E5 RON 92-II24190
Dầu DO 0,05S-II23590
Dầu KO23810
Dầu FO 3,5%S17840
Giá từ 16:00 ngày 21/09/2023
GIÁ DẦU THẾ GIỚI