CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Đại hội Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028       Chào mừng Đại hội Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh và thông tin liên hệ

Từ ngày 22/9/2022, địa chỉ đăng ký kinh doanh của PVNDB là: Số 6, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh và thông tin liên hệ

 

Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVNDB) trân trọng thông báo tới các quý cơ quan, khách hàng, đối tác về việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh và các thông tin liên hệ của PVNDB như sau:

1. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 6, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội (thay thế địa chỉ cũ: Tầng 3, số 18 phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, kể từ ngày 22/9/2022).

2. Thông tin liên hệ:

Trân trọng./.