CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Đại hội Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028       Chào mừng Đại hội Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bản tin pháp luật số 40 – 29/10/2015

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật dầu khí; Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại công ty TNHHNN 1TV mà nhà nước nắm 100% vốn điều lệ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới...

1 - Pháp luật về dầu khí, doanh nghiệp và thương mại

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật dầu khí: Ngày 16/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật dầu khí. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2015 và thay thế Nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật dầu khí, Nghị định số 34/2001/NĐ-CP quy định về Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, và Nghị định số 115/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP và Nghị định số 34/2001/NĐ-CP.

Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2014: Ngày 19/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2014 về số lượng, hình thức, nội dung mẫu dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; quản lý, sử dụng con dấu; doanh nghiệp xã hội; hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty; nguyên tắc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp… Nghị định có hiệu lực từ ngày 08/12/2015, thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP.

Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại công ty TNHHNN 1TV mà nhà nước nắm 100% vốn điều lệ: Ngày 19/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với các nội dung về: đánh giá, kiêm nhiệm, bổ nhiệm, miễn nhiệm người quản lý doanh nghiệp, thôi việc, nghỉ hưu…Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/12/2015 và thay thế Nghị định 66/2011/NĐ-CP.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới: Ngày 20/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg. 

2 - Hành chính

Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh về Cảnh sát môi trường: ngày 20/10/2015Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2015/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cảnh sát môi trường, trong đó quy định nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo hoạt động, chế độ chính sách của lực lượng Cảnh sát môi trường; quan hệ phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh chông tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng xe ôtô: Ngày 15/10/2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 159/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do .Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/11/2015 và thay thế Thông tư số 103/2007/TT-BTC và Thông tư số 06/2011/TT-BTC.

Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu thị thực: Ngày 08/10/2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 157/2015/TT-BTC, quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 23/11/2015. 

Xem chi tiết: Ban tin phap luat so 40.pdf

 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III23030
Xăng E5 RON 92-II22020
Dầu DO 0,05S-II19300
Dầu KO19460
Giá từ 15:00 ngày 21/03/2023
GIÁ DẦU THẾ GIỚI