CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6       Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6

Bản tin pháp luật Số 29 – 26/6/2015

Thông tư số 12/2015/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 12/06/2015, quy định áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động một số mặt hàng thép; Thông tư số 89/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 11/06/2015 hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia; Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;...

Các văn bản pháp luật trong Bản tin:

Tiếp tục chế độ cấp phép nhập khẩu tự động một số sản phẩm thép từ 26/07/2015:Thông tư số 12/2015/TT-BCT do Bộ Công  Thương  ban  hành  ngày 12/06/2015, quy định áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Đăng ký đấu giá hàng dự trữ quốc gia phải đặt trước đến 15% giá khởi điểm: Thông tư số 89/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 11/06/2015 hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng
dự trữ quốc gia.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư: Nghị định số 58/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành Ngày 16/06/2015, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  số   192/2013/NĐ-CP  ngày 21/11/2013 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước, quy định mức phạt tiền đối với hành vi gây lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn vượt định mức, đơn giá.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức vào tháng 12 hàng năm: Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/06/2015 quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác và được tiến hành trong tháng 12 hàng năm.

Xem chi tiết: Ban tin phap luat so 29.pdf

 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III25740
Xăng E5 RON 92-II24190
Dầu DO 0,05S-II23590
Dầu KO23810
Dầu FO 3,5%S17840
Giá từ 16:00 ngày 21/09/2023
GIÁ DẦU THẾ GIỚI