CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6       Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6

Bản tin pháp luật Số 34 – 31/8/2015

Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ; Hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp mới và phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp; Quy định về thời giờ làm việc, thời trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển; Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật...

1 - Pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư

- Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ: Ngày 14/8/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg về Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

- Hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp mới và phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp: Ngày 21/8/2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 127/2015/TT-BTC hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2015.

2 - Pháp luật về lao động và hành chính

- Quy định về thời giờ làm việc, thời trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển: Thông tư số 24/2015/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31/7/2015 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015. 

- Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật: Ngày 7/8/2015 Chính phủ ban hành Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật. Nghị định này ban hành nhằm tránh chồng chéo trong việc áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.

- Quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp…: Ngày 14/08/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) với rất nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó có việc phạt tiền doanh nghiệp không thông báo về tình trạng phá sản. 

- Hướng dẫn về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam: Thông tư số 31/2015/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 6/7/2015 hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2015, thay thế Thông tư số 45/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 của Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu.

- Thông tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Ngày 19/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015 thay thế Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (quy định chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến). 

3 - Chính sách mới nên biết

- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/09/2015, quy định tất cả học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp đều được giảm 50% học phí thay vì chỉ học sinh tốt nghiệp THCS trong thời gian 03 năm kể từ ngày tốt nghiệp đi học trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp mới được hưởng quyền lợi này.

- Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC của Liên bộ Y tế và Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/09/2015 đã điều chỉnh nội dung về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) vào ngày nghỉ, ngày lễ.

- Nhiều chính sách mới về hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động (NLĐ) được quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, trong đó nổi bật là quy định NLĐ thuộc hộ cận nghèo hoặc là thân nhân của người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa 100% chi phí. Đối với mức vay trên 50 triệu đồng, NLĐ phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định.

- Thông tư số 09/2015/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định siết chặt hơn các điều kiện về mua, bán nợ. Cụ thể, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua nợ khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép và có tỷ lệ nợ xấu dưới 03%, trừ trường hợp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức tín dụng không được bán nợ cho công ty con của mình, trừ trường hợp bán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng mẹ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt; và đặc biệt, không được mua lại các khoản nợ đã bán.

- Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể về xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 01/09/2015.

- Nghị định số 63/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/09/2015 quy định: Khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, người lao động dôi dư sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu sớm; được hưởng trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu sớm và 01 tháng lương cơ sở cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH, có hiệu lực từ ngày 15/09/2015; tuy nhiên các chế độ quy định tại Thông tư được áp dụng từ ngày 01/01/2015. Theo đó, trường hợp người lao động (NLĐ) đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của NLĐ là tối đa 05 lần lương tối thiểu. Trường hợp NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức hưởng này tối đa không quá 05 lần lương cơ sở.

Xem chi tiết: Ban tin phap luat so 34.pdf

 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III25740
Xăng E5 RON 92-II24190
Dầu DO 0,05S-II23590
Dầu KO23810
Dầu FO 3,5%S17840
Giá từ 16:00 ngày 21/09/2023
GIÁ DẦU THẾ GIỚI