CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6       Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6

Bản tin pháp luật Số 37 – 29/9/2015

Nghị định quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định quy định bổ sung những hành vi và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam...

1 - Pháp luật về doanh nghiệp

- Nghị định quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp: Nghị định số 78/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/09/2015, quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp. 

- Nghị định quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước: Ngày 18/9/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Bằng việc tạo ra cơ chế gắn trách nhiệm của từng vị trí công việc tới yêu cầu công bố thông tin, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch của khu vực kinh tế hết sức quan trọng này.

2 - Pháp luật về hành chính và xử phạt hành chính

- Nghị định quy định bổ sung những hành vi và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Ngày 14/9/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP quy định bổ sung những hành vi vi phạm và bổ sung thêm nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam: Ngày 24/9/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2015/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2015 và thay thế Quyết định 135/2007/QĐ-TTg và 10/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

3 - Hiệu lực của các văn bản và chính sách từ ngày 01/10/2015

- Thời gian làm thêm giờ trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí: Thông tư số 24/2015/TT-BCT quy định thời gian làm thêm giờ đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển

- Cơ chế quản lý tài chính Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thông tư 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nguyên tắc quản lý tài chính của Quỹ.

- Hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài: Bộ Tài chính ban hành Thông tư 123/2015/TT-BTC quy định về Hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài..

- Tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh: Theo Thông tư 120/2015/TT-BTC thì người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai Tờ khai Hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh.

- Định mức hành lý được miễn thuế của người nhập cảnh: Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg quy định Định mức hành lý được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng của người nhập cảnh.

- Giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa: Tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thực hiện công bố công khai giá theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT.

- Thủ tục cấp giấy phép lao động cho chuyên gia KHCN: Theo Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN).

- Trách nhiệm gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa: Theo Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành ngày 21/7/2015 về hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

- Bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT: Ngày 26/8/2015 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 919/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH; Quyết định số 1399/QĐ-BHXH; và Quyết định số 488/QĐ-BHXH.

- Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo: Theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015.

- Bổ sung mức phạt hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn: Nghị định số 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt  hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.

- Giảm lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề Luật sư: Ngày 12/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 118/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 02/2012/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư. 

- Cấp và sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế: Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT quy định đối tượng được cấp Giấy phép lái xe quốc tế (IDP), thời hạn IDP và hạng xe được phép điều khiển của IDP.

- Thu hồi Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên: Theo Thông tư số 40/2015/TT-BGTVT thì Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt bị thu hồi Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên khi bị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo trở lên đối với 1 số vi phạm .

Xem chi tiết: Ban tin phap luat so 37.pdf

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III25740
Xăng E5 RON 92-II24190
Dầu DO 0,05S-II23590
Dầu KO23810
Dầu FO 3,5%S17840
Giá từ 16:00 ngày 21/09/2023
GIÁ DẦU THẾ GIỚI